Đang tải dữ liệu ...

Hotline: -

Đánh thức tiềm năng sông Trường Giang

Quảng Nam đang nghiên cứu triển khai dự án nạo vét Trường Giang nhằm đánh thức tiềm năng của con sông này, tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội tại khu vực.
“Sau khi nạo vét sông Trường Giang sẽ tạo ra một hệ thống giao thông đường thủy thông suốt toàn tuyến, góp phần phát triển kinh tế - xã hội; cải tạo hệ thống giao thông thủy nội địa, kết hợp phòng chống ngập lụt và tiêu thoát lũ lưu vực sông, phục vụ dân sinh và phát triển kinh tế khu vực; thúc đẩy phát triển kinh tế du lịch, nâng cao chất lượng theo hướng bền vững và thích ứng với biến đổi khí hậu” – ông Tâm nói về hiệu quả của dự án.

Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh cho biết, đối với những khu vực cần thiết phải thu hồi thì mới giải phóng mặt bằng, cố gắng không để cộng đồng bị phân tán và tạo điều kiện cho cộng đồng dân cư tiếp tục sống gần nhau. Khu vực ven sông, tập trung mật độ dân cư đông thì trong quy hoạch cố gắng giữ lại. Hạn chế giải tỏa trắng những khu vực người dân sống quần cư lâu đời.  Người dân muốn tiếp tục nuôi tôm, đánh bắt thủy sản ở khu vực phù hợp với quy hoạch, sẽ được quản lý chặt chẽ, khi nào đảm bảo được môi trường sinh thái và không gây ô nhiễm môi trường... mới cấp phép hành nghề.

Xem chi tiết tại: 
http://baoquangnam.vn/kinh-te/danh-thuc-tiem-nang-song-truong-giang-109470.html?fbclid=IwAR0U3kFbiAdVgGI3gcDNF_hKQ96LOGjqhuElrBW2wrZHBMYacK_06wpGlT4

Tags :